Våra kor

Fjällnära boskap är en liten, kullig (inga horn), sund och trevlig koras. Den är en fjällko, som är ett betydligt mer välkänt begrepp, men med betydligt mindre inslag av modern avelspåverkan.
Det är en mjölkko av allmogemodell och några djur har lyckats leva kvar in i vår tid. Det är dessa individer som utgör basen i dagens bevarandeavel.
På Lillhärjåbygget i Härjedalen finns fortfarande kor av denna typ som hålls på samma sätt som i alla tider. Lillhärjåbygget är en så kallad foundersgrupp. De övriga är Klövsjö, Biellojaure och Fatmomakke.
Genbanken för de fjällnära korna ansvaras för av Föreningen Svensk Äldre Boskap och det är den våra kor är anslutna till. 


Våra kor - Fjällnära Boskap

en liten ko i lyxförpackning

FLINGA 17 TILL MINNE 2003-2019
född 2003 far: Klöver mor: Bjella 4
Flinga var tillsammans med Grågås 18 vår första fjällnära. Vi köpte henne som dräktig kviga 2006.
Hon är en fantastisk personlig, vänlig och social. Hon har givit oss endast kvigkalvar:
2006 Krusa 1 e Benjamin 16 (kvar i vår genbank)
2008 Kransa 3 e Arne 1 (såld till genbank i Skåne)
2009 Pärla 5 e fjälltjur Markus (såld till småbruk på Floda finnmark, är där stammoder till liten fjällkobesättning)
2010 Gullros 8 e Benjamin 16 (såld till genbank i skåne)
2012 Fröjda 14 e Tjuse 47 (kvar i vår genbank tills hösten 2019, såld till Värmland för att lägga grunden för ny genbank där)
2013 Nuva 18 e Tjuse 47 (förolyckad som kalv p.g.a sprängörtsförgiftning))

2015 Bora 20 e Lönshults Goliat (kvar i vår genbank tills hösten 2019, såld till grannby här på finnmarken för att lägga grunden för ny genbank)

KRUSA 1
född 2006 far: Benjamin 16 mor: Flinga 17
Krusa är den första kalven vi fick och hon är en riktigt bra kossa. Inte lika social som sin mor, men lugn och förnuftig. Hennes kalvar:
2009 Hjärta e fjälltjur Markus (såld till småbruk på Floda finnmark)
2010 Kruslind e fjälltjur Markus (såld till småbruk i Söderbärke)
2011 Nöjda 11 e Tjuse 47 (kvar i vår genbank)
2013 Stjärnros 16 e Tjuse 47 (såld till nybliven genbank i Uppsala)
2015 Julius 1014 e Lönshults Goliat (såld till blivande genbank i Roslagen)
2016 Pingla 23 e Lönshults Goliat 8såld till blivande genbank i Skåne)
2017 Nero 1020 e Lönshults Goliat (kvar i vår genbank)
2018 Klara (såld till blivande genbank)
2019 Krusidull (såld till genbank) 

LILJA 4 TILL MINNE 2008-2017
född 2008 far: Arne 1 mor: Grågås 18
Lilja var andra kalven efter vår Grågås 18. Hon fick ett lite brokigt leverne. Hon såldes som kalv till vår granne, men vi fick henne tillbaka ganska snart. Hon såldes då till en blivande genbank i Värmland där hon fick 2 eller 3 tjutkalvar. Därefter såldes hon till en genbank i Skåne. När vi efterlyste en snäll ko att handmjölka fick vi ett oväntat erbjudande: Lilja! Vi köpte tillbaka henne, det var ju tydligen på Hoberg hon skulle leva - och som det tyvärr visade sig - dö. Hon föll offer för en grym vargattack 2017.
kalvar:
3 tjurkalvar i Värmland och Skåne
2014 Champion e Lönshults Gordon
2015 Linnea 19 e Kung (såld men köpt tillbaka till vår genbank)
2016 Mina 21 e Lönshults Goliat (såld till nybliven genbank i Askersund)
2017 Blomma 25 e Lönshults Goliat (såld till nybliven genbank i Västansjö, Nyhammar)

TOSSAN 49
född 2009 e Hugo 25 mor: Stava 127
Hösten 2009 åkte vi till Västkuststiftelsen för att hämta hem en tjurkalv vi bokat. Och då kan det råka sig så att även en kvigkalv slinker med hem. den lilla kvigan döptes till Nöjda men så särskilt nöjd verkade hon inte så hon fick ganska snart byta namn till Tossan. Hon är en vänlig ko men med vaktande instinkter omedelbart under huden.
Kalvar:
2011 Pontus 1009 e Tjuse 47 (hemslakt)
2012 Rölla 15 e Tjuse 47 (nödslakt p.g.a livmodervridning vid 1:a inkalvning)
2013 Huldra 17 e Tjuse 47 (förolyckad som kalv p.g.a sprängörtsförgiftning)
2015 Bruno 1015 e Lönshults Goliat (hemslakt)
2017 Silver 1019 e Bruno 1015 (kvar i vår genbank)
2018 Toker (kvar i vår genbank)
2019 Malte 

.NÖJDA 11

född 2011 far: Tjuse 47 mor: Krusa 1
Namnet Nöjda var ju fortfarande tillgängligt när Tossan blev Tossan. Den här gången blev namnet mycket passande. En mycket kool och duktig kossa, lätt att handmjölka och duktig moder.
Kalvar:
2013 Manfred 1012 (förolyckad som kalv p.g.a sprängörtsförgiftning)
2016 Brons 1016 e Lönshults Goliat (såld till blivande genbank i Skåne)
2017 Brunkulla e Lönshults Goliat (såld till blivande genbank i Västansjö, Nyhammar)
2018 Vackra
2019 Juni (såld till blivande genbank) 

FRÖJDA 14 
född 2012 far: Tjuse 47 mor: Flinga 17
Fröjda blev första kvigkalven efter kombinationen Tjuse och Flinga. Har mycket av deras lugna temperament men kan vara något blyg. Snäll att handmjölka.
Kalvar:
2016 Lilly 22 e Lönshults Goliat (såld till nybliven genbank i Askersund)
2017 Lilla Gubben e Lönshults Goliat (såld till nybliven genbank i Mora)
2018 Stjärna
2019 Ferdinand 

BORA 20 (såld till blivande genbank på Grangärde finnmark)
född 2015 far: Lönshults Goliat mor: Flinga 17
Bora är Flingas sista avkomma, en liten vänlig ungko.Kalvar:
2017 Bore 1017 e Bruno 2015 (hemslakt)
2018 Lotta
2019 Brago