Våra getter

Jämtgetter

I Sverige bevaras tre getraser, så kallade allmogeraser, i genbank. Det är Göingeget som är den "fattigmansko" fattiga torpare i Småland och norra Skåne höll sig med. Det är Jämtget som är den typiska "fäbodgeten" från mellersta och norra Sverige samt Lappgeten, den nordligaste av allmogeraserna, som hölls av bl.a samer för mjölk, ost, ragg och kött.
Var och en av dessa raser har genom tiderna anpassat sig till lokala förhållanden och vi har valt att hålla jämtgetter, vilket är den ras som mest troligt liknar de allmogegetter som fanns i våra trakter förr.
Genbanksnr: J374