Jan-Ers

Jan-Ers

Jan-Ers gården är uppkallad efter Jan Ersson, född 1804 i Botåker, Sunnansjö. Han köpte gården ca 1849 och flyttade hit med fru och dotter. Numera är gården mest känd som "Helgas" efter sin sista brukare Helga Pettersson.