Nissas

Nissas

Nissas - efter Nils Mattsson (f 1800) - gård som inte längre finns kvar. Man kan se tydliga spår efter husgrunden, där den låg, på nedre delen av stora mana. Hobergs nyvarande äldsta byggnad finns också i gårdens utkant - Kornladan - från början av 1700-talet.

Hobergs Kornlada med sin berömda södervägg full av den fridlysta och numera sällsynta varglaven.