Övriga

Övriga

Östra mana
Husgrund och källargrop på östra mana minner om ytterligare en gård i Hoberg. Den finns utritad på den äldsta kartan över byn. Sannolikt bodde ättlingar till Pulloinen där innan de bosatte sig på grannberget - Pullingberget
Stenfallet
Ängslada i dåligt skick, rest av brunn samt rutten timmerstock minner om en gård i Stenfallet, ca 700 meter sö om Jan-Ers. Stenfallet var troligen ett boställe på ofri grund och beboddes under stor del av 1800-talet.