Fjällnära boskap är en liten, kullig (inga horn), sund och trevlig koras. Den är en fjällko, som är ett betydligt mer välkänt begrepp, men med betydligt mindre inslag av modern avelspåverkan.
Det är en mjölkko av allmogemodell och några djur har lyckats leva kvar in i vår tid. Det är dessa individer som utgör basen i dagens bevarandeavel.

På Lillhärjåbygget i Härjedalen finns fortfarande kor av denna typ som hålls på samma sätt som i alla tider. Lillhärjåbygget är en så kallad foundersgrupp. De övriga är Klövsjö, Biellojaure och Fatmomakke.

Genbanken för de fjällnära korna ansvaras för av Föreningen Svensk Äldre Boskap och det är den våra kor är anslutna till.